Youtube
LinkedIn
Instagram
Facebook

Ring oss: 08-555 368 00

Youtube
LinkedIn
Instagram
Facebook

Rekryteringsprocessen

Vår rekryteringsprocess börjar med att vi tillsammans med vår kund gör en behovsanalys. Utifrån den gör vi en kravprofil. Sedan utformar vi en platsannons som vi publicerar på vår hemsida, på flera olika jobbsökarsidor, på Facebook och på Linkedin. Därefter genomför vi intervjuer och tar referenser. Vi kan även genomföra ett antal tester och personlighetsanalyser om du önskar det. Efter några veckors arbete presenterar vi sedan de bästa kandidaterna för vår kund som gör det slutliga urvalet.

Orsaken att du ska välja Uniflex som din rekryteringspartner är att vi har stor vana att rekrytera och att välja ut bra kandidater.

Kompetensbaserad rekryteringsprocess


Vi säkerställer alltid så att det är kompetensen som står i fokus i vårt rekryteringsarbete. Uniflex rekryterar kompetens och ser bortom de faktorer som eventuellt skulle kunna klassas som diskriminerande. Detta kommer till gagn för våra kunder. Utdrag från vår årliga kundundersökning stödjer detta då en del av kommentarerna påpekar att vi har försett kunden med kompetens de inte skulle anställa själva, men som visat sig komma att bli en av företagets viktigaste resurs. Vår förmåga att rekrytera kompetenser berikar de kunder som väljer att hyra personal från oss.

För att säkerställa våra metoder har vi en väl utformad rekryteringsprocess med tydliga instruktioner för hur vi arbetar med urval, annonsering, intervjuer samt referenstagning.
Vi utbildar och diskuterar kompetens/diskriminering och människors lika värde med våra rekryterare återkommande.

Uniflex strävar efter att ha en arbetsplats präglad av mångfald och att alla ska känna sig trygga i vår miljö. Alla medarbetare på Uniflex ska tillförsäkras lika rättigheter, möjligheter och därmed lika värde. Vår sammansättning av medarbetare ska spegla samhället i stort och mångfalden av människor ska berika företaget med ny kunskap, social kompetens, nya idéer och berika organisationen med ökat värde.

Hur säkerställer ni som företag att ni jobbar utifrån en kompetensbaserad rekrytering?

Granskar ni exempelvis era platsannonser så att de överenstämmer väl med verkligheten och inte innefattar något som kan upplevas som diskriminerande enligt de 7 diskrimineringsgrunderna:

  • Sexuell läggning
  • Kön
  • Ålder
  • Etnicitet
  • Könsöverskridande identitet eller utryck
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning

Om arbetsgivaren fäster vikt vid något annat än de som angivits i annonsen kan det komma att ifrågasättas i en eventuell diskrimineringstvist. Tänk på att arbetstagaren enligt diskrimineringlagen har rätt att få skriftlig information om vilken utbildning, erfaranhet och eventuella andra meriter som den person som fick tjänsten besatt.

Vi sitter på unik kompetens gällande hur man ska rekrytera fördomfritt, vill du veta mer om vår rekryteringsprocess och vill ha hjälp i dessa frågor, tveka inte att höra av dig till oss!

Vill du veta vad Uniflex kan göra för ditt företag vad det gäller rekrytering?

Uniflex Bemanning

Besöksadress Stockholm

Arenavägen 57
121 07 Stockholm-Globen

Telefon: 08-555 368 00
E-post: info@uniflex.se

Postadress:

Box 7014
121 07 Stockholm-Globen

Besöksadress Göteborg

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg

Telefon: 0775-20 25 00
E-post: goteborg@uniflex.se

Besöksadress Malmö

Rundelen 3
211 36 Malmö

Telefon: 0775-20 25 00
E-post: malmo@uniflex.se

Arbetsgivare

Vill du ha hjälp av Uniflex med din rekrytering eller bemanning? Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter i formuläret som då kommer upp så kontaktar vi dig inom kort!


sigil1