Work @ Uniflex

Vad finns det för olika anställningsformer på ettt bemanningsföretag?

Bemanningsavtalet – tjänstemän

Tillsvidareanställning - En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte

har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på

prov.


▪ Provanställning – Högst 6 månader och leder automatiskt till en tillsvidareanställning om inte företaget meddelat skriftligen 2 veckor innan att provanställningen ej kommer att gå över till en tillsvidareanställning.

▪ För viss tid, viss säsong eller visst arbete om arbetsuppgifternas

särskilda beskaffenhet föranleder en sådan anställning

▪ vid vikariat för att ersätta en tjänsteman vid t ex dennes ledighet på

grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet

▪ Behovsanställning för att upprätthålla en ledigförklarad befattning under högst sex

månader, om arbetsgivaren och den lokala tjänstemannaparten inte

kommer överens om annat

▪ Tillfällig arbetstopp - för att avlasta en tillfällig arbetstopp

▪ Tidsbegränsade ramavtal, timanställningar
- för studerande samt vid praktikarbete

- för tjänstemän som uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt

ITP-planen
- För personer som innehar en annan anställning på minst 50%.

Bemanningsavtalet arbetare

▪ Tillsvidareanställning - En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte

har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad.

▪ Visstidsanställning - Sådant anställningsavtal ska vara skriftligt och får

inte överstiga 6 månader, men kan uppgå till 12 månader om det godkänns

av den lokala arbetstagarorganisationen. Ny visstidsanställning, enligt ovan, kan träffas efter 12 månader från det att

senaste visstidsanställningens slutade eller tidigare efter lokal

överenskommelse.

▪ Vikariat – Vikariat för någon som är frånvarande i den egna organisationen.

Tidsbegränsade ramavtal (timanställningar)
- För studerande och för personer som innehar en annan anställning på minst 50%
- För pensionärer.

Om arbetstagare särskilt begär det kan anställning på viss tid ske för att

erbjuda möjlighet till återkommande korta anställningar. Detta avser

arbetstagare med annan huvudsaklig sysselsättning som önskar tillfälligt

extraarbete.

Uthyrd inom Byggavtalet

▪ Tillsvidareanställning - En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte

har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad.

▪ Visstidsanställning, motsvarar en provanställning. Sådant anställningsavtal ska vara skriftligt och får

inte överstiga 6 månader, men kan uppgå till 12 månader om det godkänns

av den lokala arbetstagarorganisationen.

▪ Vikariat – Vikariat för någon som är frånvarande i den egna organisationen.

Om du skulle ha några övriga frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på Uniflex.

Vi önskar er även en trevlig helg!

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Uniflex Bemanning

  Besöksadress:

  Arenavägen 57
  121 07 Stockholm

  Telefon: 08-555 368 00
  E-post: info@uniflex.se

  Postadress:

  Box 7014
  121 07 Stockholm

  Följ Uniflex

  Youtube
  LinkedIn
  Instagram
  Facebook

  Arbetsgivare

  Vill du ha hjälp av Uniflex med din rekrytering eller bemanning? Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter i formuläret som då kommer upp så kontaktar vi dig inom kort!