Work @ Uniflex

Principöverenskommelse mellan Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer:


Almega, Unionen samt Akademikerförbunden har idag enats om en principöverenskommelse som de har arbetat på sedan i november 2016. Denna överenskommelse består av flera olika delar och gäller för tjänstemän.

En del i den principöverenskommelsen är möjligheten till flexpension:

Flexpensionslösningen innebär att vi som arbetsgivare från och med den 1 november 2017 för tjänsteman som fyllt 25 men inte 65 år ska betala en kompletterande premie till ITP-planen. 2017 är det 0,2% som kommer avsättas till flexpensionen. Systemet ska byggas upp till de märkessättande avtalen inom Svenskt Näringsliv.

Flexpensionen införs i syfte att en medarbetare ska kunna gå ner till deltid från det att man är 62 år gammal. Tjänsteman som vill utnyttja rätten att ansöka ska göra detta skriftligen till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har en skyldighet att skyndsamt pröva ansökan och göra en bedömning av möjligheterna att träffa överenskommelse om deltid. En förutsättning för att överenskommelse ska kunna träffas är att så kan ske med skäligt hänsynstagande till arbetsgivarens krav och behov.


Du kan läsa mer om principöverenskommelsen här: https://www.almega.se/press/pressmeddelanden/almega-sveriges-ingenjorer-och-unionen-overens-om-flexpension-i-tjansteforetaglänk till annan webbplats

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Uniflex Bemanning

  Besöksadress:

  Arenavägen 57
  121 07 Stockholm

  Telefon: 08-555 368 00
  E-post: info@uniflex.se

  Postadress:

  Box 7014
  121 07 Stockholm

  Följ Uniflex

  Youtube
  LinkedIn
  Instagram
  Facebook

  Arbetsgivare

  Vill du ha hjälp av Uniflex med din rekrytering eller bemanning? Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter i formuläret som då kommer upp så kontaktar vi dig inom kort!