Uppsägningstid utefter din anställningtyp - Uniflex
Registrera CV

Hur lång är min uppsägningstid?

Här måste man först och främst urskilja om det är uppsägningstid från arbetstagarens sida eller arbetsgivarens sida. Sen skiljer det sig även om du är anställd som tjänsteman, arbetare eller på Bygg. Här listar vi samtliga så att du kan hitta vad som gäller för just dig. Tjänstemannaavtalet Från arbetstagarens sida: Provanställning – 1 månad om uppsägning sker före prövotidens utgång. Provanställning- Senast 14 dagar före prövotidens utgång om den anställde inte vill att anställning skall fortsätta efter det att prövotiden löpt ut. < 2 år 1 månad 2 år > 2 månader Från arbetsgivarens sida: Provanställning- 1 månad om uppsägning sker före prövotidens utgång. Provanställning- Senast 14 dagar före prövotidens utgång om arbetsgivaren inte vill att anställning skall fortsätta efter det att prövotiden löpt ut. < 24 mån 1 månad 24 mån – < 48 mån 2 månader 48 mån- < 72 mån 3 månader 72 – < 96 mån 4 månader 96 – < 120 mån 5 månader 120 mån > 6 månader Arbetaravtalet Från arbetstagarens sida: Visstidsanställning- Kan avbrytas i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Annars har du 1 månad oavsett anställningstid. Från arbetsgivarens sida: Visstidsanställning- Kan avbrytas i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. < 24 mån- 1 månad 24 mån – < 48 mån 2 månader 48 mån- < 72 mån 3 månader 72 mån – < 96 mån 4 månader 96 mån – < 120 mån 5 månader 120 mån > 6 månader Från arbetsgivarens sida (gäller anställda före 1997-01-01) 25 år 2 månader 30 år 3 månader 35 år 4 månader 40 år 5 månader 45 år 6 månader Byggavtalet Från arbetstagarens sida: Visstidsanställning- Kan avbrytas i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. Annars 1 månad oavsett anställningstid Från arbetsgivarens sida: Visstidsanställning- Kan avbrytas i förtid med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar. 1 månad: om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är mindre än 2 år. 2 månader; om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 2 år, men kortare än 4 år 3 månader; om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 4 år men kortare än 6 år 4 månader; om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 6 år men kortare än 8 år 5 månader; om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst 8 år men kortare än 10 år, 6 månader; om den sammanlagda anställningstiden är minst 10 år