Internationella kvinnodagen! - Uniflex
Registrera CV

Internationella kvinnodagen!

Idag är det internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. För Uniflex är jämställdhet i arbetslivet en viktig fråga. Vi kartlägger årligen löner mellan kvinnor och män som utför likvärdiga arbeten för att undvika osakliga löneskillnader mellan könen. Uniflex arbetar för att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar för möjligheten att underlätta för alla anställda att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Uniflex och Poolias styrelse består av sextio procent kvinnor.

Vi är stolta över vårt jämställdhetsarbete och ser mångfald som en självklarhet!