Uniflex erbjudanden - Uniflex
Registrera CV

Uniflex erbjudanden

Att bemanna, rekrytera och stärka upp verksamheten är en naturlig del i varje företags utveckling. Därför finns vi på Uniflex. Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom industri, lager, bygg, administration, försäljning och kundservice. Tack vare vår nisch, erfarenhet och lokala närhet går det snabbt när du behöver personal. Läs mer om våra olika erbjudanden och lösningar nedan.

 

Personaluthyrning

Sjukdom, semester eller glapp mellan anställningar – ibland behövs det hjälp direkt. Personaluthyrning eller bemanning täcker upp luckorna så att verksamheten kan flyta på som vanligt. Vare sig det gäller ett kortare uppdrag eller ett längre kontinuerligt behov hjälper vi er direkt med bemanning av kunnig personal och anpassar bemanningslösningen efter organisationens behov.

Rekrytering

En traditionell rekrytering handlar om att hitta rätt person med rätt kompetens till en specifik tjänst. Med många års erfarenhet och kvalitetssäkrade processer ser vi till att hitta den bäst lämpade kandidaten för en anställning i er organisation.

–         Hyr först – anställ sedan

En rekrytering kan gå till på flera sätt, och en vanlig modell är att prova på. Hyr först – anställ sedan går ut på att lära känna din nya medarbetare under en begränsad inhyrningsperiod. Om matchningen är lyckad har du möjlighet att anställa personen – och om inte så ersätter vi dig med en ny konsult utefter vår Nöjd-kund-garanti.

Tester

Vill du stärka din rekryteringsprocess och öka chanserna att hitta rätt person? Låt oss hjälpa dig med kompletterande rekryteringstester. Exempel på tester som vi erbjuder är analyser av personlighetsprofiler, kapacitetstester samt befattningsprofiler.

–         BPA – befattningsprofilanalys

Thomas-BPA möjliggör för er att identifiera en befatt­nings beteendemässiga krav vilket hjälper er att; rekryte­ra rätt person till rätt plats, identifiera utvecklingsbehov, omstrukturera roller och omfördela resurser. Denna kan man i en rekryteringsprocess matcha mot en kandidats PPA.

–         PPA – beteendeanalys

Thomas-PPA ger insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Vad motiverar dem? Hur beter de sig under press? Vilken typ av värde tillför de organisa­tionen? Är de självstartande? Hur kommunicerar de och vilka grundläggande rädslor finns?

–         GIA/TST – kapacitetstest

Thomas-TST/GIA mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kom­mer att svara på utbildning.

Second opinion

Är ni i slutskedet av en rekryteringsprocess men har svårt att välja mellan två kandidater? Vi erbjuder en kvalificerad bedömning och hjälper er att ta beslut efter djupintervjuer, referenstagning och tester på slutkandidaterna.

Uniflex Digital Search – UDS

Framtidens platsannonsering bygger på ledande teknik som innebär att platsannonsen hittar kandidaten – istället för tvärtom. Uniflex Digital Search bygger på en algoritm som, genom att analysera sociala och geografiska aspekter, likes, grupper, utbildning, arbetserfarenheter med mera, automatiskt hittar de personer som har högst sannolikhet att klicka på kampanjen. Algoritmen analyserar sedan alla de som klickat på annonsen, för att hitta fler liknande personer. Med Uniflex Digital Search når ni både aktiva och passiva arbetssökande och ökar avsevärt era chanser att hitta rätt kandidat.

Vill du veta mer om våra lösningar inom bemanning och rekrytering? Ring oss direkt på 08-555 368 00 eller mejla info@uniflex.se

Välkommen till Uniflex Bemanning!