Anställningsavtal företag - Vad ingår i ditt avtal? - Uniflex
Registrera CV

Anställningsavtal – vad bör ingå?

När du skriver på för en ny anställning, är det bra att veta vad som bör ingå i ditt anställningsavtal. Dina rättigheter kring din anställning regleras i Lagen om anställningsskydd och i det kollektivavtal som gäller för dig. Om företaget inte är kollektivavtalsanslutet, så är ofta avtalen längre. Läs alltid igenom avtalet innan du signerar. Det finns vissa punkter i avtalet som bör vara med: Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, tillträdesdag och arbetsplatsens namn. Befattning och placeringsort. Ex: Lisbeth Karlsson, lagerarbetare, Tjänstgöringsområde: Jönköpings län. När man är anställd inom ett bemanningsföretag så står det ofta att är anställd som ambulerande arbetare eller tjänsteman och då blir inte yrkestiteln lika specificerad. Detta är inget ni behöver oroa er över. Som vi har varit inne på tidigare här på bloggen så innebär det att man blir anställd av bemanningsföretaget men blir uthyrd som konsult till kundföretag. Då kan det istället se ut såhär: Lisbeth Karlsson, ambulerande arbetare, Tjänstgöringsområde; Utgörs av en geografisk radie av 75km från Uniflex kontor. Om inte tjänstgöringsområde utgår så kan i princip arbetsgivaren omplacera dig i stort sett var som helst. Anställningsform Om anställningen gäller tillsvidare, begränsad tid eller om det är en provanställning. Tillsvidareanställning gäller om inget annat är specificerat i avtalet. Om anställningen är tidsbegränsad se till så att slutdatum är specificerat. Begynnelselön, andra löneförmåner. Antal semesterdagar (Enligt lag 25dagar) Vad för kollektivavtal som tillämpas. Om inte företaget tillämpar något kollektivavtal var noga med att fråga vad som gäller för pensionsplan och vilka försäkringar som är tecknade. Våga ställ frågor under avtalsskrivningen. Lycka till!