projektledare till Vattenfall - Uniflex
Registrera CV


Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt arbete som projektledare för projekt inom spänningsintervallet 0,4-24 kV.

Du ansvarar för projektet från det att beställning inkommer tills dess att det är slutfakturerat och överlämnat till kund.
Detta i linje med gällande avtal, lagar och regler. Du arbetsleder och har ett brett ansvar där bl.a. kundkontakter, arbetsmiljö, hantering av budget, tidsplaner och uppföljning ingår.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planering, styrning och kontroll av projekt inom större nätanslutningar och exploateringar.
• Ansvar för projektens mål avseende tid och kostnader samt att identifierade kvalitets – och miljökrav i projekten uppfylls.
• Avropa och delta i upphandlingar av entreprenörer, tjänster och material.
• Ansvarig för kommunikation med externa parter såsom andra företag, myndigheter och andra intressenter som är berörda av projektet.
• Sammanställa tekniska underlag till förfrågningar och delta i anbudsutvärdering.
• Agerar kontaktperson för byggarbetsmiljösamordning BAS-P/U.
• Avslut av projekt och ansvarar för slutfakturering. Under hela projektet ansvara för att styrande dokument och lagkrav efterlevs med avseende på kvalitet, arbetsmiljö, elsäkerhet och miljö.

Vem är du?
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete på en arbetsplats med kunden i fokus där du leder, planerar och driver igenom olika projekt inom eldistribution.
Det kan förekomma högre arbetsbelastning vissa perioder och då är det viktigt att du kan arbeta strukturerat samt kunna vara flexibel.
Du kan redan vara etablerad inom eldistributionsbranschen alternativt har du projektledaregenskaper och ett stort intresse och vilja att lära dig eldistribution.

Krav för denna tjänst:

• Datorvana (officepaketet) samt administrativ förmåga då du kommer arbete i olika data- och ärendehanteringssystem.
• Kompetens inom elområdet alternativt övergripande elkännedom och ett stort intresse och vilja att lära dig eldistribution.
• B-körkort är ett krav då dagsresor under dagtid förekommer i tjänsten.
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande då vi inte äger några egna anläggningar utan agerar på uppdrag från beställare.