- Uniflex
Registrera CV

Kränkande särbehandling, hot och våld eller trakasserier accepteras inte på någon arbetsplats inom Uniflex eller i någon arbetssituation såväl utanför den egna arbetsplatsen som hos kundföretagen. Om du känner dig illa behandlad eller misstänker att någon annan på arbetsplatsen blir det, uppmanas du som uthyrd att kontakta din personalansvarige. Din personalansvarige ska i sin tur kontakta närmsta chef eller HR-avdelningen för att diskutera hur ärendet skall fortgå. Det finns även möjlighet att vända sig anonymt till visselpipa@uniflex.se och på så sätt få direkt kontakt med Uniflex HR-avdelning. Uthyrd personal informeras om Uniflex policys rörande dessa ämnen vid anställningstillfället såväl muntligen som skriftligen i personalhandböckerna. Personalhandboken ligger tillgänglig för alla här: http://www.uniflex.se/pesonalhandbok.html Medarbetarundersökning sker årligen både internt och externt för att säkerställa arbetsförhållandena och kartlägga eventuell förekomst av kränkande särbehandling eller mobbing. Ni kommer få läsa mer om medarbetarundersökningen nästa vecka på bloggen så håll utkik!