Veckans fråga, varför? - Uniflex variera min OB? - Uniflex
Registrera CV

För att kunna svara på denna fråga måste vi gå in på kollektivavtalsfrågor där bestämmelser om OB och övertid ingår. Uniflex är medlem i arbetsgivarorganisationen Almega-Bemanningsföretagen och Sveriges Byggindustrier och har tecknat kollektivavtal med förbund inom LO-kollektivet, Unionen, Akademikerförbunden och Svenska byggarbetarförbundet. Vilket kollektivavtal du omfattas av beror på om du är anställd som tjänsteman, arbetare eller inom Bygg. I kollektivavtalet regleras bland annat arbetstidsbestämmelse, anställningsformer, vad som gäller när du är utbokad på uppdrag samt outbokad. När du är uthyrd till kundföretag tillämpas dock det hos kund tillämpliga riksavtal avseende allmänna anställningsvillkor där bland annat OB och övertid regleras. Detta för att du som konsult skall få likvärdig ersättning som de som jobbar på kundföretaget. Årlig förhöjning sker efter de centrala parternas avtal om löner. Om du är anställd på ett bemanningsföretag är det vanligt att du är uthyrd till olika kunder under din anställningsperiod. En kund kan tillämpa exempelvis Transport-terminalavtalet medan en annan kund tillämpar Partihandelsavtalet. Därav kan de ha olika bestämmelser kring dessa ersättningar. Är du osäker på vilket kollektivavtal du omfattas av samt vilket avtal den kund du är uthyrd till tillämpar, fråga din personalansvariga.