Hur fungerar det med studieledighet? - Uniflex
Registrera CV

Hur fungerar det med studieledighet?

Arbetstagare som vill undergå utbildning har enligt lag rätt till behövlig ledighet från sin anställning. Rätten till ledighet tillkommer den arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Det är bra att vara ute i god tid med sin ledighetsansökan. Arbetsgivaren kan inte neka ledigheten, men arbetsgivaren kan skjuta upp den i upp till sex månader. Så om du har planer på att söka studier så kan det vara bra att söka i god tid innan. Ett tips är att använda följande formulering i din ansökan: ”Jag begär tjänstledigt för studier under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”. Då faller ansökan automatiskt om du inte blir antagen och du behöver inte heller vänta med ansökan på grund av att du inte vet om du kommer in eller inte. Om du är klar med din utbildning har du rätt till att återgå till arbete i likvärdig ställning ifråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som du hade före din studieledighet.I ett bemanningsföretag återgår du till din tjänst som ambulerande. Detta innebär att du ska beredas arbete inom samma kollektivavtalsområde som före ledigheten, vilket inte nödvändigtvis innebär att du bereds arbete hos samma kund som tidigare. Du har även rätt att avbryta din ledighet i förtid. Beroende på hur lång ledighet du har beviljats, kan din arbetsgivare skjuta på återgången i arbete en viss tid. Om du är ledig mer än en vecka men mindre än ett år, kan arbetsgivaren skjuta fram återgången i två veckor. Vid längre ledigheter gäller en månad. Om ledigheten är kortare än en vecka har du rätt att återgå i arbete omedelbart om du avbryter ledigheten.