Internationella Kvinnodagen! - Uniflex
Registrera CV

Internationella Kvinnodagen!

Idag är det internationella kvinnodagen, en dag för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. För Uniflex är jämställdhet i arbetslivet en viktig fråga. Uniflex kartlägger årligen löner mellan kvinnor och män som utför likvärdiga arbeten för att undvika osakliga löneskillnader mellan könen Uniflex arbetar för att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter Uniflex arbetar för möjligheten att underlätta för alla anställda att förena förvärvsarbete och föräldraskap Uniflex styrelse består av femtio procent kvinnor Vi är stolta över vårt jämställdhetsarbete och ser mångfald som en självklarhet!