JA -det är du om du jobbar på Uniflex - Uniflex
Registrera CV

JA -det är du om du jobbar på Uniflex

Om du är anställd som arbetare: De försäkringar Uniflex genom kollektivavtalet har tecknat för sin personal är: o Försäkring om avgångsbidrag (AGB) o Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) o Avtalspension SAF/LO o Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) o Tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) o Omställningsförsäkringen o Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) För mer information om pension, se www.fora.se eller kontakta din personalansvarig. Om du är anställd som tjänsteman: De försäkringar Uniflex genom kollektivavtalen har tecknat för sin personal är: o Tjänstepensionsförsäkring (ITP mm) o Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) o Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) o Trygghetsrådet ITP kompletterar de lagstadgade försäkringarna och innehåller o Ålderspension o Sjukpension o ITPK o Familjepension TGL utbetalas vid dödsfall i form av ett engångsbelopp. För mer information, se www.collectum.se eller kontakta din personalansvarige. För både tjänstemän och Arbetare: Arbetsskadeförsäkring Om du skulle skadas ute hos kund, eller på väg till eller från arbetet, ska du tillsammans med din personalansvarig fylla i anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan och i vissa fall anmäla till TFA. Blanketter finns hos personalansvarig. OBS! Vid skada som inträffat med motorfordon – kontakta det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Gäller även om olyckan inträffat med kundens fordon. Ansvarsförsäkring Uniflex har en ansvarsförsäkring för eventuell skada mot uppdragsgivare. Skulle du oavsiktligt skada egendom eller person hos kundföretaget, har Uniflex således försäkringar för detta. Kontakta alltid din personalansvarig omgående om någon olycka inträffar. Underteckna inte i någon försäkringsutredning som kundföretaget gör på egen hand. Det är våra försäkringsmäklare som sköter all kontakt och utredning med kundföretaget. Tjänstereseförsäkring Reser du i tjänsten omfattas du av Uniflex Tjänstereseförsäkring. Denna täcker olycksfall, förlust av bagage mm. För mer information, kontakta ekonomiavdelningen. Försäkring om föräldrapenningtillägg Anställd som är tjänstledig p g a graviditet eller i samband med barns födelse har om du har varit anställd under minst 12 månader, under en ramtid på 4 år, hos en eller flera arbetsgivare som tecknat FPT-försäkringen har rätt till ersättning från försäkringen under 60 dagar. Om anställningstiden uppgår till minst 24 månader, inom ramtiden fyra år, har du rätt till ersättning från FPT-försäkringen under 180 kalenderdagar, som också är försäkringens maximala utbetalningstid per födelse eller adoption. Läs de fullständiga villkoren för Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) i bilaga i Arbetsgivarguiden på www.afaforsakring.se.