JA, det får du! - Uniflex
Registrera CV

JA, det får du!

Om du är anställd som arbetare: Avtalspension SAF-LO är t jänstepensionen för privatanställda arbetare. Pensionen tjänas in från 25 till 65 års ålder genom att vi som arbetsgivare betalar in premier till Fora. Pensionsåldern är 65 år men det finns möjlighet att ta ut pensionen tidigare eller senare. Om du är anställd som tjänsteman: ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd tjänsteman . Du tjänar in pension från att du fyllt 25 år. Det är vi som arbetsgivare som betalar in premierna till din ITP . Du har antingen ITP 1 eller ITP 2 . Om du är född 1979 eller senare har du ITP 1 . Om du är född 1978 eller tidigare har du ITP 2. Du som anställd har ofta en möjlighet att välja vart en del av pengarna placeras. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell försäkring hos AMF . Har du mer frågor om din pension, kontakta din närmsta chef.