Vilka anställningsformer finns på bemanningsföretag? - Uniflex
Registrera CV

Vad finns för anställningstyper? – Jobba som Timanställd & tillsvidareanställd

Bemanningsavtalet – tjänstemän

Tillsvidareanställning – En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov.

Provanställning – Högst 6 månader och leder automatiskt till en tillsvidareanställning om inte företaget meddelat skriftligen 2 veckor innan att provanställningen ej kommer att gå över till en tillsvidareanställning.

För viss tid, viss säsong eller visst arbete om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet föranleder en sådan anställning

▪ vid vikariat för att ersätta en tjänsteman vid t ex dennes ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet

Behovsanställning för att upprätthålla en ledigförklarad befattning under högst sex månader, om arbetsgivaren och den lokala tjänstemannaparten inte kommer överens om annat

Tillfällig arbetstopp – för att avlasta en tillfällig arbetstopp

Tidsbegränsade ramavtal, timanställningar
– för studerande samt vid praktikarbete

– för tjänstemän som uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt

ITP-planen
– För personer som innehar en annan anställning på minst 51%.

Bemanningsavtalet arbetare

Tillsvidareanställning – En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad.

Visstidsanställning – Sådant anställningsavtal ska vara skriftligt och får inte överstiga 6 månader, men kan uppgå till 12 månader om det godkänns av den lokala arbetstagarorganisationen. Ny visstidsanställning, enligt ovan, kan träffas efter 12 månader från det att senaste visstidsanställningens slutade eller tidigare efter lokal överenskommelse.

Vikariat – Vikariat för någon som är frånvarande i den egna organisationen.

Tidsbegränsade ramavtal (timanställningar)
– För studerande och för personer som innehar en annan anställning på minst 51%
– För pensionärer.

Om arbetstagare särskilt begär det kan anställning på viss tid ske för att erbjuda möjlighet till återkommande korta anställningar. Detta avser arbetstagare med annan huvudsaklig sysselsättning som önskar tillfälligt extraarbete.

Uthyrd inom Byggavtalet

Tillsvidareanställning – En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kommit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad.

Visstidsanställning, motsvarar en provanställning. Sådant anställningsavtal ska vara skriftligt och får inte överstiga 6 månader, men kan uppgå till 12 månader om det godkänns av den lokala arbetstagarorganisationen.

Vikariat – Vikariat för någon som är frånvarande i den egna organisationen.

Om du skulle ha några övriga frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss på Uniflex.

Vi önskar er även en trevlig helg!