Information om nytt karensavdrag - Uniflex
Registrera CV

Information om nytt karensavdrag

Riksdagen har beslutat att karensdagen i sjuklönelagen från och med den 1 januari 2019 ersätts med ett karensavdrag.

Med anledning av det ändras också sjuklönereglerna i kollektivavtalen. Ändringarna innebär att karens inte längre räknas per dag utan på en period som är 20 procent av en normal arbetsvecka. Karensavdrag kan därmed behöva göras på mer eller mindre än en dag men inte med mer än vad som svarar mot 20 procent av en normal arbetsvecka, beroende på när du som anställd blir sjuk. För sjukfall som inträffat före den 1 januari 2019 gäller de tidigare bestämmelserna.

Om du som anställd återinsjuknar inom fem kalenderdagar från att den förra sjukperioden avslutades innebär det att sjuklöneperioden fortsätter. Regeln finns idag men den får med det ändrade karensavdraget en ny innebörd. Om fullt karensavdrag inte gjorts vid första sjukperioden ska ytterligare karensavdrag göras i den fortsatta sjukperioden.

Detta innebär att för alla som är anställda på heltid, dvs 40 timmar/vecka (dock ej anställda med oregelbunden tjänstgöring) blir karensavdraget 20 procent av en normal arbetsvecka, det vill säga 8 timmar i karens. Vid deltid tittar man på deltidsmåttet, 20 procent av en normal arbetsvecka på tex 30 timmar/ vecka blir således 6 timmar i karens.

För anställda med intermittent eller oregelbunden tjänstgöring beräknas ett snitt över en representativ period.

Själva beräkningen av sjuklönen/sjukavdraget är densamma, det är endast beräkning av karenstiden som är ändrad.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida!