Internationella arbetsmiljödagen! - Uniflex
Registrera CV

Internationella arbetsmiljödagen!

Idag är det den internationella arbetsmiljödagen! Visste ni att vi på Uniflex är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001? Detta innebär att vi uppfyller en internationell standard och har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med rutiner för att följa upp den psykiska och fysiska arbetsmiljön hos våra anställda, både hos våra kunder och på våra egna kontor. Vår målsättning är att skapa en fysisk, psykisk och socialt sund, trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

ISO 45001 är den nya internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Standarden bidrar till att säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs strukturerat och systematiskt i hela organisationen, från företagsledningen till enskilda medarbetare. Genom att vara arbetsmiljöcertifierade hoppas vi få friskare och tryggare medarbetare som trivs på sin arbetsplats.

För att bli certifierade enligt den internationella standarden ISO 45001 ställs bland annat krav på tydlighet och struktur i arbetsmiljöarbetet, krav på social och organisatorisk arbetsmiljö, krav på ledningens engagemang samt medarbetarnas delaktighet och samverkan. Det innebär också att vi ständigt behöver förbättra vårt sätt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att engagera hela organisationen i dessa frågor.

Idag vill vi hylla arbetsmiljöarbetet lite extra! Det är otroligt viktigt att våra medarbetare trivs, oavsett ifall man jobbar hos någon av våra kunder eller på något av våra kontor.