Poolia och Uniflex föreslås fusionera - Uniflex
Registrera CV

Poolia och Uniflex föreslås fusionera

Styrelserna för Poolia AB och Uniflex AB har idag föreslagit en aktiebolagsrättslig fusion och att bolagen går samman. Tillsammans skapar Poolia och Uniflex en starkare aktör inom bemanningsbranschen med bra förutsättningar att lyckas på en konkurrensutsatt marknad. Bolagen kompletterar varandra väl och får tillsammans ett bredare tjänsteutbud med stärkt geografisk närvaro och tar tillvara på respektive bolags fördelar. Till pressmeddelandet>> http://news.cision.com/se/uniflex/r/poolia-och-uniflex-gar-samman,c2539268