Principöverenskommelse mellan Almega, Unionen & SI - Uniflex
Registrera CV

Principöverenskommelse mellan Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer:

Almega, Unionen samt Akademikerförbunden har idag enats om en principöverenskommelse som de har arbetat på sedan i november 2016. Denna överenskommelse består av flera olika delar och gäller för tjänstemän. En del i den principöverenskommelsen är möjligheten till flexpension: Flexpensionslösningen innebär att vi som arbetsgivare från och med den 1 november 2017 för tjänsteman som fyllt 25 men inte 65 år ska betala en kompletterande premie till ITP-planen. 2017 är det 0,2% som kommer avsättas till flexpensionen. Systemet ska byggas upp till de märkessättande avtalen inom Svenskt Näringsliv. Flexpensionen införs i syfte att en medarbetare ska kunna gå ner till deltid från det att man är 62 år gammal. Tjänsteman som vill utnyttja rätten att ansöka ska göra detta skriftligen till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har en skyldighet att skyndsamt pröva ansökan och göra en bedömning av möjligheterna att träffa överenskommelse om deltid. En förutsättning för att överenskommelse ska kunna träffas är att så kan ske med skäligt hänsynstagande till arbetsgivarens krav och behov. Du kan läsa mer om principöverenskommelsen här: https://www.almega.se/press/pressmeddelanden/almega-sveriges-ingenjorer-och-unionen-overens-om-flexpension-i-tjansteforetag