Rekryteringsexperten: 7 sätt att bemästra branschens största utmaningar och möjligheter - Uniflex
Registrera CV

Rekryteringsexperten: 7 sätt att bemästra branschens största utmaningar och möjligheter

Välkommen till en tid där rekrytering handlar om mycket mer än att bara hitta rätt person – det handlar om att styra genom ett hav av unika utmaningar och spännande möjligheter. I denna artikel delar “Årets Rekryterare” Sandra Ekman, affärsområdeschef på Uniflex, med sig av åtta expertinsikter och tips som får dig att tänka till och ger dig verktygen du behöver för att sätta kurs mot framgång.

 

1. Scenarioplanera för att behålla talanger över tid

Att hitta och behålla rätt personal är en av de största utmaningarna idag. Rekrytering är dyrt och tidskrävande, och en felrekrytering kostar ytterligare pengar och energi. Men här är goda nyheter: med rätt planering kan du vända på det. Sandra betonar vikten av att planera framåt och kontinuerligt utveckla de anställdas kompetenser:

— Här kommer scenarioplanering och kompetensutveckling in i bilden. Genom att kartlägga dina nuvarande och framtida behov kan du förbereda dig på att behålla och utveckla rätt kompetenser.

Sandra ger tre konkreta tips:

  • Var förutseende

— Om automatisering är på gång i din bransch, börja utbilda din personal i ny teknologi nu. Det hjälper dig att alltid ha rätt kompetens på plats och minskar risken för kompetensbrist när ny teknik införs.

  • Skapa en arbetsmiljö som stödjer både fysiskt och psykiskt

— Erbjud tydliga utvecklingsvägar, stärkande utmaningar i rollen och var transparent med företagets värderingar och mål. Det ökar engagemanget och lojaliteten bland dina medarbetare.

  • Håll koll på kritiska områden och nyckelpersoner

— Ha en plan för hur du hanterar plötsliga förändringar inom nyckelroller, kanske genom att använda underkonsulter eller tillfälligt anställa experter för att fylla kompetensgap.

 

2. Övervinn geografiska hinder med smarta strategier

Att bemanna vissa delar av Sverige, särskilt de nordliga regionerna, kan ibland kännas som att försöka få en katt att gå i koppel. Det är ingen lätt uppgift, men absolut inte omöjlig. Sandra lyfter några av de specifika hinder som arbetsgivare står inför:

— När en hel bransch, som trähusindustrin, drabbas av nedgång måste många snabbt hitta ett nytt jobb. Om det då finns andra företag i närliggande regioner som har stort behov av personal så behöver aktörer jobba tillsammans för att möjliggöra en smidig förflyttning. 

— Det kan handla om att skapa en kortare utbildning för att anpassa specifik kompetens, sätta in en buss mellan två orter för pendling eller erbjuda hjälp med att hitta boende till personer som är villiga att flytta, fortsätter Sandra.

 

3. Skapa en arbetsplats där ålder bara är en siffra

En annan stor utmaning är åldersrelaterade fördomar. Många ser antingen förbi den yngre Generation Z eller ignorerar de mer erfarna 50-70-åringarna. Men mångfald i ålder är en riktig guldgruva. 

— När du har en blandning av olika åldrar blir scenarioplaneringen mycket bättre. Olika åldersgrupper innebär olika livssituationer, från studier och barnledighet till vab och semi-pensionering, vilket hjälper täcka alla områden och behov, förklarar Sandra.

Man måste helt enkelt se bortom åldern och fokusera på potentialen hos varje individ, både på kort och lång sikt. Sandra fortsätter:

— Det handlar om att identifiera förändringsbenägenhet och vilja till utveckling. Gen Z kan vara oerhört anpassningsbara och tekniskt kunniga, medan äldre medarbetare kan erbjuda erfarenhet och stabilitet. Mångfald i ålder bidrar också till att skapa en mer dynamisk och innovativ arbetsmiljö, där olika perspektiv kommer till sin rätt. Det är ovärderligt för problemlösning och strategisk planering – och säkerställer dessutom att ditt företag är förberett för framtida utmaningar och möjligheter, betonar Sandra.

 

4. Utnyttja kraften i ditt varumärke

Många företag missar en stor möjlighet – kraften i sitt eget varumärke. Att ha koll på sina USP:ar och vad ni som företag kan erbjuda är ovärderligt. Och nej, ni behöver inte vara ett mångmiljardföretag för att skapa attraktiva utbildningspaket och karriärplaner. Det viktiga är att vara framåtlutad och öppen med sina utvecklingsmöjligheter.

— Börja med att verkligen förstå och utveckla ditt varumärke. Vad gör ditt företag unikt och attraktivt för potentiella anställda? Är det utbildningsmöjligheter, en stark företagskultur, eller kanske flexibla arbetsförhållanden? Kommunicera detta tydligt både externt och internt, säger Sandra.

Som chef är närvaro och engagemang avgörande, och transparens kring vilka möjligheter och begränsningar som finns är a och o.

— Lyssna på dina medarbetare och var alltid öppen för att hitta nya lösningar. Anpassa arbetsförhållanden, erbjud flexibla arbetstider eller utveckla nya arbetsmetoder, föreslår Sandra.

En annan effektiv strategi är att inte tumma på processen när någon slutar. Här finns värdefulla insikter om vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.

— Genomför exitintervjuer med medarbetare som lämnar företaget. Denna information är guld värd för att förstå hur du kan behålla talanger och göra ditt företag ännu mer attraktivt framåt, säger Sandra.

 

5. Förnya dina annonser (och visa dem på rätt ställe)

Många företag fastnar i gamla mönster och skapar annonser som inte riktigt fångar intresset. Som arbetsgivare kan ni göra mycket mer – det handlar om att våga tänka annorlunda och sticka ut från mängden. Sandra förklarar:

— Du måste lära känna din målgrupp och finnas där den befinner sig. Oavsett om det är mässor, native-annonser, vykort, platsannonser eller kampanjer – välj de kanaler som din målgrupp använder. Attrahera dem på det sätt de vill bli attraherade.

Transparens och ärlighet är också nycklar till framgång. Sandra förklarar:

— Titta på hur andra företag gör sina annonser, men nöj dig inte med att bara härma dem. Gör något annorlunda och roligt. Varför inte formulera ett problem, skriva med tydlig ironi eller humor eller berätta en historia som speglar ditt företags unika kultur och värderingar? Genom att våga sticka ut och vara kreativ kan du fånga intresset hos potentiella kandidater som annars kanske inte hade tittat två gånger.

— Annonserna måste också stämma överens med verkligheten på din arbetsplats. Allt ska klicka. Var tydlig med vad ni erbjuder och vad ni förväntar er, men kom ihåg att vara sanningsenlig – överdriv inte. Presentera företaget och rollen på ett genuint sätt, fortsätter Sandra.

 

6. Samarbeta med utbildningsanordnare

Här är en annan ofta förbisedd pärla för att säkra rätt talanger: samarbeta med utbildningsanordnare och sätt din stämpel på vad som lärs ut. Sandra förklarar:

— Ta chansen att påverka utbildningens innehåll för att säkra upp kring det just du behöver i framtiden genom att gå med i en viss styrgrupp för regionen eller en ledningsgrupp för ett program. På det sättet kan ni säkerställa att det som lärs ut är aktuellt och relevant för din bransch.

Med andra ord: att arbeta med utbildningsanordnare är en win-win som inte bara fyller behov utan också stärker branschen som helhet.

— Vi hör ofta att det saknas människor inom automation, men vad gör du för att göra yrket attraktivt? Ta en titt på företag som Google och Spotify. De har inga problem att locka till sig arbetskraft, och det är inte bara på grund av coola kontor och gratis snacks. Fundera på vad de gör rätt och använd det för att göra ditt företag mer tilltalande, föreslår Sandra.

 

7. Effektivisera rekryteringen med rätt verktyg

Att fortfarande hantera ansökningar via e-post är ungefär lika modernt som att skicka röksignaler. Med moderna rekryteringsverktyg kan ni automatisera stora delar av rekryteringsprocessen.

 — Att jobba med rätt digitala rekryteringsverktyg är avgörande för att effektivisera ert arbete och hitta kandidater med rätt kompetenser. Genom att exempelvis skapa en centraliserad plattform där du kan dela kandidater och processer med kollegor förbättrar du samarbetet och säkerställer att alla har tillgång till samma information, säger Sandra.

Att sätta upp automatiska processer för att hantera ansökningar, genomföra bakgrundskontroller och skicka ut standardiserade svar till kandidater sparar samtidigt tid och säkerställer likabehandling. Sandra fortsätter:

— På så sätt minskar risken för mänskliga fel och fördomar, som åldersdiskriminering, eftersom alla kandidater bedöms utifrån samma kriterier. Det hjälper också att filtrera kandidater baserat på specifika krav, så du vet att de som hamnar i din “intressant”-kolumn verkligen har rätt egenskaper och kompetenser för tjänsten. Det ger dig tryggheten att du gjort ett rättvist urval.

 

Efter att ha utforskat rekryteringens största utmaningar och möjligheter är det dags att rikta blicken mot en av dagens mest underskattade resurser: Generation Z. Vill du veta hur du bäst kan locka och behålla dessa unga talanger? Ladda ner vår rapport “Gen Z och det stora kompetensgapet” för insikter och praktiska tips på hur du bygger en dynamisk, framtidsorienterad arbetsstyrka (och skaffar dig en stor konkurrensfördel).

Ladda ner rapporten