Prestationslön Bemanningsföretag? Veckans fråga - Uniflex
Registrera CV

Lön enligt GLF – Hur sätter vi löner? FAQ – Läs mer här

Fråga: Hur fungerar lönesättning på bemanningsföretag? Svar: Det beror på om du skall anställas som tjänsteman, arbetare eller på bygg. I bemanningsavtalen står det alltid reglerat hur bemanningsföretag skall sätta löner för de anställda. För arbetare så utgår genomsnittligt förtjänstläge (GFL) som innebär att arbetstagaren skall få en snittlön på en jämförbar grupp hos kundföretaget. Exempelvis; alla svetsare hos kunden blir en jämförbar grupp. Den inhyrde skall oavett erfaranhet eller ålder få genomsnittet av vad de i gruppen tjänar. Lönen varierar därför om man är ute på olika kunduppdrag via bemmaningsföretaget. För tjänstemän så utgår man från tjänstemannaavtalets lönetabell vid anställning. Däremot så kan man sätta en annan uppdragslön ute hos de kundföretag man är bokade så att de är i linje med vad deras egna anställda tjänar men den får aldrig understiga lägsta lön enligt vad kollektivavtalet säger. För bygg : I avtalet så utgår man efter två olika nivåer som regleras i kollektivavtalet, bereonde på om man har yrkesbevis eller inte. När man är utbokad hos kund ska inhyrd arbetstagare ha samma lön som övriga arbetstagare i arbetslaget om prestationslön utgår. Lön för uthyrd arbetstagare som enligt överenskommelse inte ingår i prestationslönelag är genomsnittlig prestationslön föregående år, med tillägg för av de centrala parterna överenskommen avtalshöjning. Ställ alltid frågan till arbetsgivaren om vad som gäller om du är osäker på lönesättningen.