Viktig information - individuella arbetsgivardeklarationer - Uniflex
Registrera CV

Viktig information – individuella arbetsgivardeklarationer

Information om nya regler från Skatteverket

Vi på Uniflex Bemanning vill informera om en ny lag om inkomstuppgifter från Skatteverket. Det är en ny skattereform som heter Arbetsgivardeklaration på individnivå. Den nya reformen gäller för alla företag i hela Sverige från den 1 januari 2019.

Den årliga kontrolluppgiften tas bort och ersätts istället med en månatlig rapportering från din arbetsgivare (Uniflex) till Skatteverket gällande din lön, skatt och förmåner.

Du kommer att få en kontrolluppgift som vanligt i januari för inkomståret 2018 för att stämma av till din deklaration för 2018.

Från och med februari 2019 kan du som anställd följa det din arbetsgivare redovisat i lön, skatt, förmåner och annan ersättning till Skatteverket varje månad. Detta kan man följa på Skatteverkets hemsida under ”Mina sidor” och fliken Arbetsgivare.

En annan stor förändring är att arbetsgivaren inte får göra någon korrigering/justering av skatt, det får endast göras av Skatteverket. Det betyder att eventuella bruttolöneskulder (alltså om du får en felaktig lön utbetald) ska betalas tillbaka i brutto (före skatt). Tidigare har man kunnat betala tillbaka det man fått felaktigt i netto (efter skatt) Den skatt man betalat på den felaktiga lönen kan man få tillbaka av Skatteverket efter man gjort sin deklaration och det visar sig att man har betalat för mycket skatt under året, då får man en s.k. skatteåterbäring, detta sker vanligtvis i juni varje år.

För att undvika att hamna i en bruttolöneskuld – var noga med att tidrapportera rätt, och i tid.

Syftet med detta är att minska skattefusket bland företagen, samt att ge en större insyn för de olika myndigheterna som t.ex. Försäkringskassan, Migrationsverket, och Kronofogden. Det gör att de snabbare kan hämta inkomstuppgifter för t.ex. utbetalning av sjuklön/föräldralön/VAB.

Fördelen för dig som privatperson är att du får en samlad bild av din privatekonomi, arbetsgivarfliken är endast en del av allt du kan se. Du t.ex. se om du ligger i riskzon för att få restskatt och kan i så fall be din arbetsgivare att dra lite mer skatt.

Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida

Tveka inte att kontakta vår löneavdelning ifall du har frågor och funderingar om detta.

Med vänliga hälsningar,

Uniflex Bemanning

08-555 368 00