Arbetsmiljöpolicy - Uniflex
Registrera CV
Uniflex Bemanning

Arbetsmiljöpolicy

Vi följer den internationella arbetsmiljöstandarden ISO 45001 och arbetar processorienterat. Vi jobbar proaktivt för att behålla en sund, trygg och säker arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser.

Detta innebär att

I enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap. §2 ska Uniflex systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i lagen och dess föreskrifter, samt arbetsmiljörelaterade övriga lagefterlevnadskrav. Uniflex ska löpande utreda arbetsskador, undersöka risker i verksamheten och vidtaga de åtgärder som krävs. Åtgärder som inte kan vidtagas omedelbart ska skrivas ner i en handlingsplan och tidplaneras. Förebyggande hälsoarbete ska främjas för att förhindra ohälsa och olyckor.

För att säkerställa ovanstående delegeras arbetsmiljöuppgifter. Chefer med delegation ansvarar för att till kundföretag, före eller i samband med uppdragsstart, klargöra dennes samordningsansvar i arbetsmiljöhänseende, samt säkerställa att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö enligt Uniflex rutiner.

Chefer med delegation ansvarar även för att till ambulerande konsulter, före eller i samband med uppdragsstart, informera om rutinerna kring arbetsskador, säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, samt vad arbetstagaren måste vidtaga för åtgärder om arbetsmiljön inte uppfyller kraven, i enlighet med Uniflex rutiner. Vi ansvarar även att informera anställda om de olika kanalerna som kan användas vid misstanke om oegentligheter, antingen hos arbetsgivare eller hos kundföretag, bl a skyddsombud, samrådsmöten eller visselpipa.

Samrådsmöten med fackliga representanter sker löpande och Uniflex har även infört ett visselpipesystem där alla anställda har möjlighet att vända sig.

Vi fastställer och reviderar arbetsmiljömål årligen.

Mer om Uniflex

Uniflex Bemanning - Logistik

Om Uniflex Bemanning

Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor engagemang, affärsfokus, glädje och ansvar.

Läs mer

Uniflex Bemanning

Code of conduct

Uniflex ledstjärnor är affärsfokus, engagemang, ansvarstagande och glädje. Det är viktigt att alla inom Uniflex lever upp till dessa.

Läs mer

Uniflex Bemanning - Försäljning & Kundservice

Miljöpolicy

Som det stora företag vi är tar vi ansvar för vår omvärld och jobbar ständigt för att minimera föroreningar och slöseri med resurser. Vi följer den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Läs mer

Uniflex Bemanning - Försäljning & Kundservice

Kvalitetspolicy

Kundnöjdhet är vårt mål. Rätt pris, snabbhet och flexibilitet är vår strategi. Vi jobbar hårt för att ge alla våra kunder ett mervärde i varje rekrytering och följer ISO 9001, en internationell kvalitetsstandard.

Läs mer