Kvalitet - Uniflex
Registrera CV
Uniflex Bemanning - Försäljning & Kundservice

Kvalitet

Vi jobbar hårt för att ge alla våra kunder ett mervärde i varje rekrytering. Uniflex verksamhet bedrivs i enlighet med våra mål, strategier och värderingar.

Våra kvalitetsmål

  • Nöjda kunder
  • Nöjda medarbetare

Våra framgångsfaktorer

  • Rätt pris
  • Snabbhet
  • Flexibilitet

Våra värderingar

  • Affärsfokus
  • Engagemang
  • Glädje
  • Ansvarstagande

Vårt kvalitetsledningssystem bygger också på den internationella standarden ISO 9001 och är processorienterat.

Detta innebär att

Uniflex uppfyller de krav och förväntningar på kvalitet som marknaden förväntar sig av oss.

Vi strävar efter att kvaliteten på våra tjänster ska upplevas mer attraktiva än konkurrenternas och därmed skapa ett mervärde hos våra kunder.

Vår verksamhet bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt för att vi även fortsättningsvis ska vara ett sunt och livskraftigt företag. Detta säkerställer vi genom att ständigt förbättra och effektivisera vårt kvalitetsledningssystem samt genom kontinuerliga utvärderingar och förbättringsåtgärder.

Vi fastställer och reviderar kvalitetsmål årligen.

Uniflex ledning avsätter de resurser som krävs för att kvalitetsledningssystemet ska underhållas och utvecklas.

Mer om Uniflex

Uniflex Bemanning - Logistik

Om Uniflex Bemanning

Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor engagemang, affärsfokus, glädje och ansvar.

Läs mer

Uniflex Bemanning

Code of conduct

Uniflex värderingar är affärsfokus, engagemang, ansvarstagande och glädje. Det är viktigt att alla inom Uniflex lever upp till dessa.

Läs mer

Uniflex Bemanning

Arbetsmiljöpolicy

Vi följer den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 och jobbar proaktivt för att behålla en sund, trygg och säker arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser.

Läs mer

Uniflex Bemanning - Försäljning & Kundservice

Miljöpolicy

Som det stora företag vi är tar vi ansvar för vår omvärld och jobbar ständigt för att minimera föroreningar och slöseri med resurser. Vi följer den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Läs mer