Miljöpolicy - Uniflex
Registrera CV
Uniflex Bemanning - Försäljning & Kundservice

Miljöpolicy

Som det stora företag vi är tar vi ansvar för vår omvärld och jobbar ständigt för att minimera föroreningar och slöseri med resurser. Uniflex ledning styr och planerar verksamheten genom ett dokumenterat verksamhetssystem som bygger på den internationella miljölednings-standarden ISO 14001.

Detta innebär att

  • Uniflex arbetar för att minimera förorening i samband med persontransporter.
  • Våra medarbetare ökar ständigt sin kunskap om relevanta miljöfrågor genom utbildning och kommunikation.
  • Vi arbetar för att ständigt effektivisera våra arbetssätt så att vi kan minimera slöseri med
    resurser i vår verksamhet.
  • Vårt miljöarbete förbättras ständigt genom kontinuerliga utvärderingar och förbättringsåtgärder.
  • Vi fastställer och reviderar miljömål årligen.
  • Vi följer tillämpliga miljölagar och förordningar.

Mer om Uniflex

Uniflex Bemanning - Logistik

Om Uniflex Bemanning

Vi vill att det skall vara enkelt för våra kunder och personal att arbeta med och hos oss. Därför är våra ledstjärnor engagemang, affärsfokus, glädje och ansvar.

Läs mer

Uniflex Bemanning

Code of conduct

Uniflex ledstjärnor är affärsfokus, engagemang, ansvarstagande och glädje. Det är viktigt att alla inom Uniflex lever upp till dessa.

Läs mer

Uniflex Bemanning

Arbetsmiljöpolicy

Vi följer den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 och jobbar proaktivt för att behålla en sund, trygg och säker arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser.

Läs mer

Uniflex Bemanning - Försäljning & Kundservice

Kvalitetspolicy

Kundnöjdhet är vårt mål. Rätt pris, snabbhet och flexibilitet är vår strategi. Vi jobbar hårt för att ge alla våra kunder ett mervärde i varje rekrytering och följer ISO 9001, en internationell kvalitetsstandard.

Läs mer