Millennials tycker detta är viktigast vid val av arbetsplats - Uniflex
Registrera CV

Det här tycker millennials är viktigast vid val av arbetsplats

Du kan älska eller hata det – men faktumet är att millennials är framtidens arbetskraft. År 2020 beräknas millennials utgöra 40% av arbetsmarknaden – och 2025 hela 75%. Det är helt enkelt kritiskt att förstå vad morgondagens arbetskraft vill ha – eller rentav kräver – av en arbetsgivare. Därför har vi här samlat fem saker millennials finner absolut viktigast vid val av arbetsplats.

 

  1. Ett tydligt uppdrag

Enligt Deloitte ser 75% av millennials arbetet som en källa till positiv social påverkan. De vill arbeta på en plats med en ”större uppgift” – en plats som är mer än bara sin produkt eller tjänst. De vill vara på ett företag som har särskilda visioner och anledningar att finnas. Millennials vill påverka världen, och känna att deras arbete har en storslagen effekt.

Tittar man på de företag som har absolut lättast att attrahera nya medarbetare är detta en genomgående trend. Google är exempelvis inte en sökmotor – utan de vill ”organisera världens information och göra den universellt tillgänglig och användbar.” På samma sätt är Apples mål är att ”challenge the status quo by creating simple, beautiful, products to connect the world.”

Så: se till att ni har en tydlig – större – anledning att finnas som ni dessutom kommunicerar utåt – annars kommer ni aldrig attrahera den nya vågen.

 

  1. Matchande företagskultur och värderingar

För millennials är företagskulturen A & O. Och detta är minst lika viktigt för er; medarbetare med en stark kultur-match har nämligen större arbetsnöjdhet, bättre resultat och är mycket mer benägna att stanna kvar.

Men vad betyder en bra ”kultur-match” egentligen? Det handlar helt enkelt om hur bra en person passar med en organisations kultur: egenskaper, språk, övertygelser, attribut, beteenden och värden som finns inom organisationen. Generellt söker millennials en företagskultur som värderar samarbete, innovation och en investering i professionell utveckling och medarbetarupplevelsen. Många millennials rangordnar också den sociala arbetsmiljön som oerhört viktig. De vill ha kontorsaktiviteter och sociala situationer där de kan lära känna sina kollegor bättre.

Så planera sociala och frivilliga evenemang ofta. Prata med medarbetarna för att ta reda på vilka aktiviteter som intresserar dem, uppmuntra att dela med sig av sådant som de skulle vilja delta i – och ge dem stöd för att göra det. Se även till att lägga kontorsövergripande aktiviteter under arbetstid så att fler anställda kan delta och inkluderas. Det är viktigt för millennials att knyta med alla medarbetare – inte bara de i sin egen ålder. Att skapa en social och glad arbetsmiljö kommer att räcka långt för att upprätthålla medarbetarnas trivsel och producera resultat för företaget!

 

  1. Flexibla arbetstider och arbetsplatser

En gång i tiden var det nödvändigt att fysiskt vara på kontoret varje dag. Nu kan så pass mycket arbete utförs hemifrån eller på resande fot att denna mentalitet är förlegad. Dessutom arbetar medarbetare ofta extra utanför kontoret eftersom vi lever i en tid av konstant uppkoppling – för majoriteten av millennials är det därför självklart att de ska kunna arbeta hemifrån då och då. Av samma anledning så är föreställningen kring att man ska behöva ta ledigt för att gå till tandläkaren eller att ta emot ett paket helt fel.

Millennials har matats med böcker och artiklar som omdefinierar arbetsmetoder och arbetskulturen – som till exempel “The 4-Hour Workweek” av Tim Ferriss. Av den anledningen förstår millennials ibland inte vad äldre generationer kan se som självklara kontorsnormer, såsom “hedern” i att vara den sista som lämnar kontoret, eller varför det kan tyckas illa att gå tidigt på tisdagar och torsdagar för att träna. Millennials vill – och tror att de kan – få sitt arbete gjort utan att offra livskvaliteten. De vill ha tid att umgås med vänner, träna och resa, och känner inte att det kommer påverka deras dagliga ansvar på något sätt. Och det kommer det förmodligen inte – så länge chefer håller ett öga på missbruk.

Denna önskan om flexibla arbetstider betyder inte att dina medarbetare inte kommer att lägga in extra timmar när det behövs. Millennials är absolut villiga att arbeta utöver normala timmar när det är nödvändigt, men de tycker det är extremt meningslöst att göra det regelbundet.

Företag som värderar loggade timmar över resultat kommer aldrig att fungera med millennials. Om ni vill attrahera och behålla millennials måste ni börja tänka som dem – hur kan ni få resultat samtidigt som ni har ett mer flexibelt upplägg som gör anställdas liv enklare?

 

  1. Snabb karriär

Millennials är inte direkt kända för sitt tålamod – något som gäller även i arbetslivet. Millennials vill klättra snabbt på karriärstegen, och de har förväntningar på hur snabbt det kommer gå, och hur snabbt de kommer uppnå sin önskade lön.

Detta betyder att millennials hela tiden vill veta var de står – inte bara vid årsskiftet. Standardsvar såsom “du behöver mer tid i rollen” eller “fortsätt göra vad du gör” kommer inte gå hem. Nyckeln till att möta millennials är att ge kontinuerlig återkoppling i realtid. Låt din medarbetare få reda på exakt vad hen gjorde bra eller mindre bra omedelbart efter det att det hänt – millennials vill alltid veta vad de specifikt behöver göra för att ”komma till nästa nivå”.

Chefen måste också vara den största förespråkaren för sin medarbetares karriär. De bör ständigt leta efter möjligheter för sina anställda att förbättra sina färdigheter, växa och prova nya saker. Till exempel erbjuder många arbetsgivare ersättning för externa kurser och konferenser, men få chefer uppmuntrar sina anställda att utnyttja denna förmån.

Slutligen behöver millennials möjligheten att prova en rad olika roller. De kommer inte att vara nöjda med att utföra samma exakta jobbfunktion flera år i rad. Att stödja exempelvis rotationsprogram hjälper till att hålla millennials engagerade.

 

  1. Delaktighet

För millennials är det väldigt viktigt att vara med i vad som händer och kunna påverka. De uppskattar inte de gamla hierarkiska strukturerna där de får sina uppgifter och bara förväntas göra dem. De vill vara med på möten, brainstorma och känna sig inkluderade. Det kan gälla allt från produkter till design till HR. Låt dem engagera sig och komma med idéer så kommer ni snabbt bli en plats där millennials vill vara!