Youtube
LinkedIn
Instagram
Facebook

Ring oss: 08-555 368 00

Youtube
LinkedIn
Instagram
Facebook

Omställningsstöd

Uniflex är sedan 2009 omställningsleverantör genom Trygghetsfonden (TSL). TSL har funnits sedan 2004 och arbetar idag med ett 100-tal leverantörer över hela Sverige, där Uniflex är en av dessa. Mellan Uniflex och TSL finns ett samarbetsavtal som reglerar de krav som måste uppfyllas för att få vara ett omställningsföretag. TSL följer kontinuerligt upp alla leverantörer för att säkerställa att stödet används på ett effektivt sätt som gör att individen får ut så mycket som möjligt i sin omställningsprocess.

För vem gäller omställningsstödet?

Omställningsstödet gäller för den som arbetar inom den privata sektorn och som är kollektivanställd. Då försäkringen är kollektivavtalsreglerad medför den inga kostnader för individen.

För arbetsgivare

När en arbetsgivare ställs inför det faktum att personal behöver sägas upp är det viktigt att det vid avslutet skapas trygghet och goda förutsättningar för individen som ska anta nya utmaningar utanför arbetsgivarens verksamhet. Dessa förutsättningar skapas genom omställningsstödet och där har arbetsgivaren en viktig roll, ihop med den fackliga organisationen, att välja en leverantör som gynnar individen på allra bästa sätt. Uniflex unika nätverk av företag inom industri-, bygg- och servicenäringarna kommer att vara en utomordentlig grund för att hjälpa de arbetssökande till ett nytt jobb.

För individen

Omställningsprocessen syftar till att hjälpa individen till nytt arbete. Detta görs genom en noga genomarbetad process från oss som leverantör. Varje individ får en personlig coach hos Uniflex som genom samarbete med individen lägger upp och anpassar processen för att den ska passa individens förutsättningar så bra som möjligt. När Uniflex fått information om att vi valts till omställningsleverantör kontaktas varje individ för ett personligt möte. Processen genomförs enligt följande huvudsteg:

Uniflex Bemanning

Besöksadress Stockholm

Arenavägen 57
121 07 Stockholm-Globen

Telefon: 08-555 368 00
E-post: info@uniflex.se

Postadress:

Box 7014
121 07 Stockholm-Globen

Besöksadress Göteborg

Gårdatorget 1
412 50 Göteborg

Telefon: 0775-20 25 00
E-post: goteborg@uniflex.se

Besöksadress Malmö

Rundelen 3
211 36 Malmö

Telefon: 0775-20 25 00
E-post: malmo@uniflex.se

Arbetsgivare

Vill du ha hjälp av Uniflex med din rekrytering eller bemanning? Tryck på knappen nedan och fyll i dina uppgifter i formuläret som då kommer upp så kontaktar vi dig inom kort!


sigil1