Personalhandbok - Vad det är & dess funktion - Uniflex
Registrera CV
Uniflex Bemanning

Personalhandbok

Om du är arbetare, tjänsteman eller byggarbetare framgår först och främst av ditt anställningsavtal. Det är arbetsuppgifterna som styr om du är tjänsteman, arbetare eller byggarbetare. Vanliga tjänstemannauppdrag är ofta arbeten inom kontor, reception, callcenter etc. Vanliga arbetaruppdrag är ofta arbeten inom lager, logistik och industri. Vanliga arbeten som byggarbetare är t.ex. då du arbetar som snickare, anläggare etc. Du kan också kolla med din personalansvarige på Uniflex om du är osäker.