Vad är ett kollektivavtal? Timlöner & övertid - Uniflex
Registrera CV

Vad är kollektivavtal & vad är det värt för dig?

 

Kollektivavtal ger dig som anställd ett flertal förmåner utöver de som står i lagen. Har du en anställning i ett företag med kollektivtal garanteras anställningsvillkor och lönevillkor som är rättvisa och gemensamma för branschen.

Kollektivavtal är ett resultat av de frivilliga förhandlingar som sker mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer och innehåller bestämmelser om många viktiga frågor. Kollektivavtal ger en trygg anställning där anställningsvillkoren är anpassade efter den bransch du arbetar inom. Det innebär att du själv inte behöver förhandla villkoren för din anställning med din arbetsgivare innan anställning.

Vad regleras i ett kollektivavtal?

Vanliga anställningsvillkor som regleras i ett kollektivavtal är:

  • Anställningsformer
  • Regler kring arbetstid
  • Försäkringar (arbetsskada, ålderspension, sjukdom, dödsfall, arbetsbrist och föräldraledighet)
  • Tjänstepension/avtalspension
  • Löneförhållanden och lönerevision
  • Semester och semesterersättning
  • Ob och övertidsersättning

Om du räknar samman de ersättningar som kollektivavtal ger blir det en väsentlig skillnad i jämförelse med vad du hade fått utan kollektivavtal eller jämförbara avtalsbestämmelser. Du kommer alltså att tjäna mer med kollektivavtal.

Låt oss jämföra lönen för de två lagerarbetarna Anna och Ali

Anna och Ali arbetar som lagerarbetare och tjänar 161 kr i timmen vilket motsvarar en månadslön på 28 014.

Anna och Ali är heltidsanställda och arbetar på obekväm arbetstid 40 timmar i månaden. Under ett år arbetar de båda 100 timmar övertid.

Ali arbetar på ett företag som har kollektivavtal och Anna arbetar på ett företag som saknar kollektivavtal.

Under ett år tjänar Ali sammanlagt

Lön (inkl. timlön för övertid)                                        344 540

Ob-ersättning                                                               30 912

Övertidsersättning (utöver timlön)                              11 849

Semesterersättning (13 %)                                         50 349,13

Avtalspension (4,5% av lönen)                                    15 504,3

Helglön                                                                         7541,76

Under ett år tjänar Anna sammanlagt

Lön (inkl. timlön för övertid)                                         344 540

Ob-ersättning                                                                   0

Övertidsersättning (utöver timlön)                                  0

Semesterersättning (12 %)                                            41 344,8

Avtalspension (4,5% av lönen)                                       0

Helglön                                                                             0

 

Kollektivavtalet ger Ali 74 811 kr mer än Anna per år. Kollektivavtalet ger dessutom Ali rätt till ett antal försäkringar som bland annat ger extra ersättning vid föräldraledighet, långtidssjukskrivning, arbetsskada eller uppsägning.

Ali i exemplet ovan är anställd i ett företag som omfattas av kollektivavtal med LO. Anna är anställd i ett företag som inte har kollektivavtal och som saknar ob-ersättning och övertidsersättning.

Uniflex har kollektivavtal med LO, Svenska byggarbetarförbundet, Unionen och Akademikerförbunden.