Fler jobb kan förmedlas utan dagens monopol - Uniflex
Registrera CV

Fler jobb kan förmedlas utan dagens monopol

En ny granskning från tankesmedjan Tiden visar att regeringens satsning på traineejobb och extratjänster varit ett stort misslyckande. I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna 32 000 nya traineejobb. Lite mer än två år senare har endast 306 sådana jobb skapats, trots att de kommit att utökats till att även omfatta personer över 25 år. Regeringen har dessutom utlovat 20 000 extratjänster i välfärden till år 2020, varav det hittills bara skapats 1 479. Tydliga tecken Men långt innan Tidens granskning fanns tydliga tecken på att effekterna av regeringens satsning uteblivit. Ämnet har bland annat varit ett återkommande slagträ i den partipolitiska debatten. Partipolitik åsido – det finns implementeringsproblem som visar sig hindra skapandet av nya jobb. I sin granskning går Tiden så långt som att hävda att Arbetsförmedlingen helt enkelt inte har förmåga att åstadkomma fler tjänster. Problemet handlar inte om en brist på duktiga arbetsförmedlare. Snarare är det tunga strukturer och ineffektiv byråkrati som präglar Arbetsförmedlingens organisation. Inget nytt fenomen Dessvärre är detta inget nytt fenomen. Undersökningar visar att allt fler företag som vill anställa söker efter andra, mer effektiva alternativ. De uteblivna traineejobben och extratjänsterna är bara en ytterligare indikation på att den nuvarande modellen, med Arbetsförmedlingens monopol på den svenska marknaden inte funkar. Arbetsförmedlingen har ett av samhällets allra viktigaste uppdrag – att få människor i arbete. När andra företag och organisationer lyckas bättre med detta, trots att de konkurrerar på ojämna villkor, borde det skicka en tydlig signal om att vi måste tänka om. Kraftiga effektiviseringar Lyckligtvis skulle vi inte behöva uppfinna hjulet på nytt för att åstadkomma förändring. Flera europeiska länder har anammat modeller där konkurrensutsatt jobbförmedlande har bidragit till kraftiga effektiviseringar. Det har direkt bidragit till att få fler människor i arbete, utan att för den delen tumma på kvaliteten i förfarandet. Det vore ett misstag av oss att inte dra lärdom av dessa exempel. Låt aktörer såsom bemanningsbranschen, med bevisad kompetens att matcha rätt person till rätt företag, bidra till få fart på jobbpolitiken. Nu, i en tid då Sverige står inför extremt stora utmaningar på arbetsmarknaden, har vi inte råd att hålla fast vid sådant som inte fungerar. Men det enskilt viktigaste att komma ihåg är det faktum att otaliga människor som inte vill något hellre än att komma in på arbetsmarknaden förtjänar bättre. Jan Bengtsson vd Uniflex