Medarbetarengagemang - Uniflex
Registrera CV

Medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang

Att engagerade medarbetare presterar bättre och bidrar mer till företagets framgång är föga förvånande, men i dessa tider när många jobbar hemifrån kan det vara läge att stämma av hur det ser ut i organisationen. Hur engagerade är våra medarbetare, egentligen?

Det finns flera olika sätt att mäta medarbetarengagemang och olika frågor att ställa sig, här nedan är ett sätt att göra det på!

 

Vad är medarbetarengagemang?

När man ska ta titta på organisationens medarbetarengagemang kan man ställa sig fyra frågor:

 • Är medarbetarna engagerade?
 • Presterar medarbetarna?
 • Har vi lojala medarbetare?
 • Har vi ambassadörer i verksamheten?

Medarbetarengagemang kan sammanfattas som den samhörighet en medarbetare känner för sin organisation vilket påverkar beteendet och insatsen man lägger på att utföra sina arbetsuppgifter.

Det finns inga tydliga samband mellan arbetsbelastning och medarbetarengagemang eller ålder och medarbetarengagemang. Däremot kan man se samband mellan ett effektivt ledarskap och medarbetarengagemang.

 

För att få högt medarbetarengagemang behöver medarbetarna…

 • …känna sig accepterade
 • …arbeta med kollegor som är vänliga och stöttande
 • …ha en tydlig roll
 • …ha utmanande arbetsuppgifter
 • …känna sig inkluderade
 • …veta när de har gjort ett bra jobb
 • …veta att deras individuella utveckling är av vikt för organisationen

 

På Uniflex har vi gjort en undersökning för att mäta vårt medarbetarengagemang. Undersökningen är genomförd av Thomas International och bygger på Thomas Engage sjufaktorsmodell. Dessa sju faktorer är fördelade på tre grundläggande dimensioner inom relationer, roll och belöning.

 

Roll

 1. Utmaning – Trivsamt och relevant arbete
 2. Frihet – Flexibilitet att göra val och fatta beslut
 3. Tydlighet – Tydligt syfte och mål

Relationer

 1. Samhörighet – Samarbete, stöd och förtroende
 2. Gehör – Idéer och åsikter respekteras

Belöning

 1. Utveckling – Möjlighet att utvecklas
 2. Erkännande – Beröm och uppskattning

 

Vi är stolta och glada över att presentera resultatet av Uniflex engagemangsundersökning! I jämförelse med andra organisationer som har gjort samma undersökning är resultatet mycket gott och tyder på att vi har engagerade medarbetare som trivs med sitt jobb.

Att ha engagerade medarbetare som trivs och har roligt på jobbet är något som vi starkt tror bidrar till vår egna och våra kunders framgång!

Rätt person på rätt plats. Alltid.