Återgå till arbetet efter föräldrarledighet - Uniflex
Registrera CV

En anställd som varit föräldraledig har rätt att återgå till sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten och får inte missgynnas på grund av sin föräldraledighet. En anställd som har tagit ut föräldraledighet har även rätt att avbryta sin påbörjade ledighet i förtid och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Denna ska då meddela arbetsgivaren detta snarast möjligt. Om ledigheten från början avsetts pågå en månad eller mer får arbetsgivaren enligt lag skjuta på återgången högst en månad efter att denna tagit emot underrättelsen om återgång till arbetet. I ett bemanningsföretag återgår den anställde till sin tjänst som ambulerande. Detta innebär att personen ska beredas arbete inom samma kollektivavtalsområde som före ledigheten, vilket inte nödvändigtvis innebär att personen bereds arbete hos samma kund som tidigare. Uniflex måste därför se till alla kunder och arbetsmöjligheter vid beredskap av en persons återgång till arbete efter föräldraledighet. Har du andra frågor om föräldraledighet, skriv i kommentarsfältet. Trevlig helg!