Rekrytera med Uniflex, tester och process - Uniflex
Registrera CV

Rekrytera med Uniflex

Rekrytering

En traditionell rekrytering handlar om att hitta rätt person med rätt kompetens till en specifik tjänst. Med många års erfarenhet och kvalitetssäkrade processer ser vi till att hitta den bäst lämpade kandidaten för en anställning i er organisation.

 

Uniflex Digital Search – UDS

Framtidens platsannonsering bygger på ledande teknik som innebär att platsannonsen hittar kandidaten – istället för tvärtom. Uniflex Digital Search bygger på en algoritm som, genom att analysera sociala och geografiska aspekter, likes, grupper, utbildning, arbetserfarenheter med mera, automatiskt hittar de personer som har högst sannolikhet att klicka på kampanjen. Algoritmen analyserar sedan alla de som klickat på annonsen, för att hitta fler liknande personer. Med Uniflex Digital Search når ni både aktiva och passiva arbetssökande och ökar avsevärt era chanser att hitta rätt kandidat.

 

Tester

Vill du stärka din rekryteringsprocess och öka chanserna att hitta rätt person? Låt oss hjälpa dig med kompletterande rekryteringstester. Exempel på tester som vi erbjuder är analyser av personlighetsprofiler, kapacitetstester samt befattningsprofiler.

BPA – befattningsprofilanalys

Thomas-BPA möjliggör för er att identifiera en befattnings beteendemässiga krav vilket hjälper er att; rekrytera rätt person till rätt plats, identifiera utvecklingsbehov, omstrukturera roller och omfördela resurser. Denna kan man i en rekryteringsprocess matcha mot en kandidats PPA.

PPA – beteendeanalys

Thomas-PPA ger insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Vad motiverar dem? Hur beter de sig under press? Vilken typ av värde tillför de organisationen? Är de självstartande? Hur kommunicerar de och vilka grundläggande rädslor finns?

GIA/TST – kapacitetstest

Thomas-TST/GIA mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

 

Second opinion

Är ni i slutskedet av en rekryteringsprocess men har svårt att välja mellan två kandidater? Vi erbjuder en kvalificerad bedömning och hjälper er att ta beslut efter djupintervjuer, referenstagning och tester på slutkandidaterna.

 

Hyr först – anställ sedan

En rekrytering kan gå till på flera sätt, och en vanlig modell är att prova på. Hyr först – anställ sedan går ut på att lära känna din nya medarbetare under en begränsad inhyrningsperiod. Om matchningen är lyckad har du möjlighet att anställa personen – och om inte så ersätter vi dig med en ny konsult utefter vår Nöjd-kund-garanti.

 

Vi hjälper till med rekrytering inom en mängd olika specialistområden

Vi förser dig med kompetens inom allt från lager, industri och bygg till kundservice, kontor och försäljning. Bland våra nuvarande kunder hittar du såväl branschledande globala aktörer som mindre nischade aktörer och startups.

På Uniflex har vi 20 års vana av effektiva rekryteringsprocesser. Vill du ha hjälp att hitta er nästa stjärna? Ring oss direkt på 08-555 368 00, använd kontaktformuläret nedan alternativt mejla info@uniflex.se.

Välkommen till oss på Uniflex!

 

Kontakta oss - Företag