Så rekryterar vi fördomsfritt - Uniflex
Registrera CV

Så rekryterar vi fördomsfritt

Hur står det till med fördomarna egentligen? Våra rekryterare utbildas kontinuerligt inom fördomsfri rekrytering för att rätt kompetens och potential tillsätts i alla våra rekryteringar. Vi kombinerar människa och teknik i processerna för att hitta rätt person för våra kunder.

Alla ska värderas lika
Som ett företag i rekryteringsbranschen är det vårt ansvar att arbeta för att alla värderas lika i en rekryteringsprocess. Det är något vi arbetar med 365 dagar om året. Det innebär att vi aldrig ställer krav som kan vara diskriminerande och att vi alltid ser till att göra en ordentlig behovsanalys för att förstå vilken kompetens som kunden har behov av.

Vår rekryteringsprocess – en kombination av människa och teknik

  • Behovsanalys. Som ett första steg i en rekryteringsprocess träffar vi kunden och ställer frågor för att få veta mer om företaget. Vi gör en nulägesanalys och tar reda på vilka värderingar som väger tungt på företaget, vilka förmåner de erbjuder och mer om kompetenserna som krävs för tjänsten de söker.
  • Annons.
    Utifrån behovsanalysen skriver vi en annons som bygger på kompetensen som krävs. I det här läget finns det möjlighet att använda AI för att effektivt komponera en text som attraherar kandidater och speglar tjänsten och företaget väl.
  • Rekryteringssystem. Vi använder oss av rekryteringssystem som automatiserar rekryteringsprocessen och det initiala urvalet. Till exempel kan man ställa in att kandidaten i ansökningsskedet ska fylla i om de uppfyller vissa krav på kompetenser utifrån kravprofilen för tjänsten så att enbart de som matchar dem går vidare i urvalet. Systemet kan även skicka automatiska svar, följdfrågor och koppla rekryterarnas kalendrar så att kandidaten själv kan boka in en intervjutid.
  • AI robot för första intervju. I vissa fall använder vi oss av en AI robot i form av en chattrobot som genomför den första intervjun åt oss. Frågorna som ställs baseras på den kravprofil som vi satt upp för tjänsten, och kandidaten får sedan en rating baserad på hur väl deras svar matchar med tjänsten.
  • Djupintervju med våra rekryterare. Rekrytering är en komplex process och för att få en djupare förståelse för kandidaterna och hur de passar företaget och tjänsten behöver en mänsklig rekryterare ta över. Våra rekryterare utbildade inom fördomsfri rekrytering gör djupintervjuer efter en utarbetad metod.
  • Referenstagning. Vi tar in referenser antingen genom ett system eller genom samtal. Vi har en standard som vi alltid utgår ifrån vid referenstagning för att säkerställa en process utan diskriminering.
  • Anställning. Till sist hjälper vi till vid anställning och har även möjlighet att erbjuda system för onboarding för den kandidat som valts ut.

Vi hjälper dig att nå en fördomsfri rekrytering

Om du tänker efter, hur fördomsfri var din senaste rekrytering? Vi hjälper er gärna med att nå en helt fördomsfri rekrytering. Välkommen att höra av dig om du vill höra mer om våra metoder för att få rätt kompetens på rätt plats, fritt från fördomar i processen.