Hur upplever kandidaterna rekrytering med AI? - Uniflex
Registrera CV

Hur upplever kandidaterna rekrytering med AI?

Rekryteringsprocessen har förändrats mycket de senaste tio åren, särskilt vad gäller digitalisering. Kandidaterna ställer allt högre krav på både arbetsgivare och rekryteringsprocesser. Dessutom har pandemin bidragit till att digitaliseringens framfart ökat ytterligare, och kandidaterna kräver korrekt och snabb återkoppling från rekryteraren.

Nya krav från kandidaterna
En undersökning från ROI rekrytering, en del av PION Group, visar att några av de viktigaste delarna i en rekryteringsprocess enligt kandidater är att bli korrekt bedömd, få snabb återkoppling och att processen är smidig. Samtidigt uppger rekryterare att det är svårt att få tiden att räcka till. Därför är digitalisering och automatisering en förutsättning för att möta de krav som kandidaterna ställer idag.

En effektivare process
En stor utmaning för många företag i en rekrytering är att gå igenom alla ansökningar som kommer in och sålla ut de som är mest relevanta för den eller de tjänster som ska tillsättas. Teknologier så som AI och maskininlärning kan sätta fart på rekryteringsprocessen genom att analysera CV:n och matcha de bästa kandidaterna med rätt positioner. Något som minimerar det manuella arbetet som rekryterare behöver göra i början av en process.

Lika förutsättningar med AI
Det blir även alltmer vanligt att använda en AI robot för att genomföra intervjuer, till exempel via chatt eller i en fysisk intervju. Många kandidater upplever att detta känns lite konstigt i början, men det brukar släppa när intervjun väl drar i gång. Den stora fördelen är att alla kandidater får samma förutsättningar eftersom inga yttre faktorer eller subjektivt tyckande påverkar bedömningen.

De mänskliga aspekterna finns alltid kvar
Även om AI kan hjälpa oss att automatisera, effektivisera och göra bättre bedömningar, kommer den mänskliga kontakten aldrig försvinna från processerna. Rekrytering är en komplex process och när det kommer till djupare intervjuer tar en mänsklig rekryterare över. Det är trots allt i kombinationen mellan teknologi och det de mänskliga relationerna, interaktionerna och empatin som de bästa rekryteringarna sker.