Kan vi hitta den perfekta kandidaten med AI? - Uniflex
Registrera CV

Kan vi hitta den perfekta kandidaten med AI?

Hur lyckas vissa företag rekrytera den perfekta kandidaten varje gång? En del av hemligheten kan vara att de använder sig av AI och maskininlärning i sina rekryteringsprocesser. AI kan hjälpa oss att automatisera rutinmässiga processer, analysera data för att få insikter eller till och med förutspå framtida behov och utmaningar.

En effektivare process

En stor utmaning för många företag i en rekryteringsprocess är att gå igenom alla ansökningar som kommer in och sålla ut kandidaterna som är mest relevanta för den eller de tjänster som ska tillsättas. Teknologier såsom AI och maskininlärning kan sätta fart på rekryteringsprocessen genom att matcha kandidaternas CV med kompetenserna som efterfrågas för tjänsten. Något som minimerar allt det manuella arbetet som rekryterare behöver göra i början av en urvalsprocess.

AI som intervjuverktyg

AI kan även vara till nytta senare i rekryteringsprocessen när intervjuer ska påbörjas. Det kan utvärdera kandidater baserat på beteende och kommunikationsmönster, och ge en holistisk bild av kandidaten du intervjuar. Vi använder oss av intervjurobot i vissa rekryteringsprocesser i form av en chatrobot.

Så här arbetar vi med en AI robot i rekryteringen

  1. Rekryteraren tar fram en kravprofil för tjänsten.
  2. Roboten intervjuar de utvalda sökande baserat på kravprofilen och en vetenskapligt utarbetad intervjumetod.
  3. Rekryteraren får en sammanfattning av intervjun tillsammans med en rating som baseras på hur väl kandidatens svar matchar den kravprofil vi satt upp.

Med hjälp av en AI robot kan rekryterare få ett bättre underlag och fler kan bjudas in till intervju. Det leder till att man inte missar intressanta kandidater på grund av tidsbrist. Rekrytering är en komplex process och i slutskedet behöver en mänsklig rekryterare ta över.

Glöm inte bort de mänskliga aspekterna

I en tid av digital transformation och teknologisk innovation är det viktigt att inte glömma bort de mänskliga aspekterna. AI kan hjälpa oss att automatisera och effektivisera våra processer, men de bästa rekryteringarna sker när vi kombinerar teknologi med mänskliga relationer, interaktioner och empati.