Semesterersättning 2021 Procent - varför varierar det? - Uniflex
Registrera CV

Semesterersättning – varför kan den variera? 2021/2022

Enligt semesterlagen finns det två olika sätt att betala ut semesterlönen på. Uniflex tillämpar procentsregeln vilket innebär att man får 12,5 procent (om man är tjänsteman) av den av semestergrundande lönen som är intjänat mellan april-mars, eller 13% om du är anställd som arbetare. Den summan blir din semesterlön, som sedan delas på antal intjänade semesterdagar ( som grundar sig på hur länge man varit anställd under semesteråret) och då får man sin semesterlön / dag. Som ambulerande konsult där du har varit på flera uppdrag med varierande uppdragslön så kan därmed också din semesterersättning skilja sig. Om man har varit frånvarande under året eller har jobbat deltid påverkar det också ersättningen. Viss frånvaro är semestergrundande, vilket innebär att man tjänar in semester trots att man är frånvarande. Semestergrundande frånvaro är: Sjukfrånvaro under 180 dagar per semesterår under insjuknandeåret och ytterligare ett år. Om sjukfrånvaron är orsakad av arbetsskada gäller inte begränsningen 180 dagar. De första 120 dagarna av föräldraledighet vid barns födelse eller adoption. Pappaledighet tio dagar. Vård av sjukt barn 120 dagar per semesterår och barn under 12 år. Betald ledighet för facklig verksamhet. Närståendevård 45 dagar per semesterår. Permission. Tjänstgöring inom totalförsvaret 60 dagar per kalenderår. Smittbärare 180 dagar per semesterår. Annan frånvaro är ej semestergrundande och påverkar antalet betalda och obetalda semesterdagar. Har du fler frågor om semester och lön, skriv en kommentar så hjälper vi dig att reda ut eventuella frågetecken. Om du är anställd på Uniflex kan du även mejla till lon@uniflex.se